Září bude ve Form Factory ve znamení Office Balance – prevence při sedavém zaměstnání

V září startuje první téma projektu #HealthFactory – je z aměřeno na problematiku sedavého zaměstnání a zdraví. Jedná se o speciální skupinové lekce zaměřené na správné protahování, záda a ergonomii těla.

  • Přes 130 nových lekcí, více než 750 lekcí celkem zaměřeno na zdraví měsíčně
  • Odborné workshopy, speciální obsah pro širokou veřejnost i návštěvníky Form Factory

Společnost Form Factory startuje první měsíc projektu #HealthFactory. Září bude ve znamení problematiky sedavého zaměstnání a související prevence v podobě aktivního pohybu a stravování. Sedavý a kancelářský způsob práce je dnes významným faktorem, který přispívá k rozvoji některých onemocnění pohybového aparátu. Pro lidské tělo není dlouhodobé sezení přirozené a dochází při něm k řadě negativních důsledků jako např. předsun krční páteře, vyklenující se hrudník směrem dozadu, dlouhodobá změna úhlu v kyčelním kloubu, atd., což má za následek předsunutí ramen a celkové přetížení svalové soustavy.

Nový koncept #HealthFactory přichází s kompletně novým pohledem na fitness a aktivní pohyb a vytváří nové možnosti propojení sportu a doplňkových aktivit s prevencí a zmírňováním nejčastějších civilizačních chorob. Form Factory se v září zaměří na program pro prevenci a nápravu omezení vznikajících při pasivním způsobu života a práce. Součástí měsíčního programu je zařazení speciálních skupinových lekcí, například fyzio-jógy, zaměřených na zdravá záda, střed těla, stabilizaci a mobilitu svalového aparátu. Pro zájemce tak bude k dispozici 130 nových lekcí a celkový počet lekcí zaměřených na zdraví vzroste téměř na 800 měsíčně. V patnácti klubech Form Factory budou tyto zdravotní a speciální skupinové lekce k dispozici pro všechny návštěvníky. Kromě toho Form Factory připravuje série tematických článků, videí a živý streaming cvičení v rámci nově spuštěného online portálu fitness.formfactory.cz.

Pro návštěvníky a zájemce o cvičení je také v devíti klubech Form Factory připravena vstupní diagnostika, která pomůže identifikovat problémy spojené s výživou a životním stylem a lépe se tak zaměřit na prevenci či odstranění právě těchto problémů. 

Více informací na www.formfactory.cz.

You may also like...